پیش ثبت نام طرح بزرگ تربیتی «محسنین»

بلند مدت شش ساله
طرح پیش حوزوی (آمادگی برای ورود به حوزه)
با همکاری معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم