دعوت به همکاری جهت مربی گری، کادر و مبلغ مدارس مسجد محور

به صورت تمام وقت و پاره وقت
مسجد مدرسه های «شبکه مردمی تمدن اسلامی»